Sociologinė refleksija energetinio saugumo tyrimuose
dr. Dainius Genys
Energetinio saugumo tyrimų centras, Lietuvos energetikos institutas
El. paštas: d.genys@smf.vdu.lt

Pastaruoju metu tyrėjų dėmesys energetinio saugumo  problematikai ženkliai auga tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, ir vis dažniau tampa svarbiu ne tik energetikų ar ekonomistų, bet ir politologų, sociologų ir net antropologų tyrimų objektu. Aktualumo prasme energetinio saugumo klausimas dažnai keliamas ir kaip technologinė ar ekonominė energetinio apsirūpinimo problema (Winstone et al. 2007) bei siejama su lanksčios ir atsparios energetinės sistemos galimybe (Brown M. H. et al. 2003).
Energetikos sistemos plėtros, rizikos, grėsmių bei saugumo klausimai, įsitvirtintino tarp strateginių kiekvienos šalies interesų. Vis dažniau domimasi energetikos poveikiu darniam visuomenės vystymuisi. Lietuvoje bandymai spręsti energetinio saugumo problemas vyksta nuolat, tačiau klausimas ar po jų visuomenė jaučiasi saugesnė lieka neatsakytas.
Daugeliu atvejų kalbama apie politines ir ekonomines pasekmes, kurios atsiliepia arba gali skaudžiai atsiliepti visuomenei. Visada deklaruojama, kad visuomenė yra tas akstinas, kurio vardan yra siekiama energetinio saugumo. Čia iškyla du įdomūs paradoksai: pirma; niekas konkrečiai negali pasakyti kokio lygio energetinio saugumo reikia idant visuomenės interesai būtų užtikrinti; antra, dar įdomiau, niekas neklausia pačios visuomenės ką ji apie tai mano, kaip jaučiasi ir ko nori. Todėl įdomu pasvarstyti koks iš tiesų yra visuomenės ir kiekvieno piliečio interesas plačiai eskaluojamoje energetinio saugumo tematikoje?

Raktiniai žodžiai: energetinio saugumo tyrimai, rizika, grėsmė, visuomeninis interesas.