Apie tai,  kaip geri įstatymai gerą darbą padaro blogu
Jolanta Kuznecovienė
Vytauto Didžiojo universitetas
El. paštas: j.kuznecoviene@smf.vdu.lt

Pranešime pristatomi projekto, kurio metu buvo tiriamos darbo kokybės  maitinimo paslaugų sektoriuje duomenys. Projektas  buvo vykdytas  11 Europos šalių, tame tarpe ir Lietuvoje, 2010-2012 m. Pranešime pristatomi Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatai.  Autorė  nagrinėja  tyrimo metu  išryškėjusius   kritiškiausius   darbo kokybės elementus,  aptaria   darbuotojų  pažeidžiamumą  lemiančius veiksnius,  analizuoja  tyrimo metu išryškėjusią  pastarųjų priklausomybę nuo  konteksto, kuriame savo veiklą vykdo maitinimo paslaugas teikiančios kompanijos,   o konkrečiai – Lietuvos teisinės bazės. Pranešime parodoma verslo įmonėse   naudojamų   darbo organizavimo  bei vadybinių    strategijų, pagrindinių darbo kokybės aspektų,  darbuotojų įdarbinimo sąlygų,  kvalifikacijos kėlimo galimybių,  darbo krūvio bei darbuotojų interesų atstovavimo galimybių  priklausomybė nuo verslą ir darbo santykius reguliuojančių įstatymų.  Diskutuojant apie tai, ar gauti duomenys tampa tik akademiniais rezultatais, ar  yra integruojami į socialinės politikos  diskursus ir jos konstravimo argumentus, autorė aptaria projekto metu naudotas duomenų „įpraktinimo“ strategijas.