Profesijų sociologija: gydytojai Lietuvoje
Anna Lipnevič
Lietuvos socialinių tyrimų centras, doktorantė
El. paštas: anna.lipnevic@lstc.lt

Profesijų sociologija tiria profesijas kaip visuomenės elementus ar jų sistemą, formuojamą per visuomenės subjektų tarpusavio sąveiką, elgesį, santykį su socialine aplinka. Pranešimo tikslas – pristatyti tyrimo apie gydytojų profesiją rezultatus. Ši profesija yra viena seniausių pasaulyje, ir jos reikšmė amžiams bėgant nemažėja. Dar svarbiau, pastaruosius du metus medicinos studijos yra populiariausios Lietuvoje. Svarbiausi uždaviniai – išryškinti gydytojo profesijos pagrindinius bruožus, šios profesijos pasirinkimo mastus Lietuvoje ir veiksnius bei gydytojų darbo reglamentavimo svarbiausius aspektus.