KAM ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE SOCIOLOGIJOS NEREIKIA?
prof.  Arvydas Virgilijus Matulionis
Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
El. paštas: matulionis@ktl.mii.lt

Šiuolaikinio pasaulio socialinių reiškinių globalumas  ir procesų dinamiškumas kelia sociologijai vis didesnius iššūkius, siekiant užčiuopti pagrindines socialinės raidos tendencijas bei išryškinti priežastinius – pasėkminius  ryšius. Kyla keli klausimai: ar sociologija pajėgi atlikti šias funkcijas ir ar visuomenėje yra poreikis išsiaiškinti esmę? Tai svarbūs klausimai, bet šiame pranešime dėmesį koncentruoju į kitą aspektą: kam šiuolaikiniame pasaulyje sociologijos nereikia? Kaip žinia, pasaulio istorija sukasi spirale, todėl šiuolaikinėje visuomenėje galime įžvelgti neofeodalizmo ir neoindustrializacijos periodo pradžią. Susiformavo galios centrai, kurie siekia visaapimančiai valdyti pasaulį kaip tai jau buvo feodalizmo laikais. Naujos technologijos, technika , medžiagos ir pan. atveria didžiules galimybes gamybiniam proveržiams. Savo ruožtu tai reikalauja kokybiškai naujos darbo jėgos. Antra vertus, kaip ir feodalizmo laikais tai turi būti paklusni masė. Tą paklusnumą turi užtikrinti dirbančiųjų suinteresuotumas : jei tuomet baudžiauninkas, skirtingai nuo vergo, galėjo turėti būstą, teisę į derliaus dalelę, galimybę turėti šeimą ir pan., tai šiuolaikinis specialistas – gerai apmokamą darbą, karjeros galybę, nuosavą namą, turiningą laisvalaikį ir pan. Tačiau ir tuomet, ir dabar esmė nesikeičia: „visą muziką užsako bosas“. O kam bosui sociologija? Jis ir taip žino, ko jam reikia: nors jau nebe pigios, bet paklusnios aukštai kvalifikuotos darbo jėgos. Žinoma, tai nereiškia, kad nebebus sociologinių tyrimų. Galios centrai net juos užsakinės, bet visai kitais tikslais: siekiant ne išsiaiškinti, bet siekiant manipuliuoti, užtikrinant darbo jėgos paklusnumą. Taigi galios centrams tiriančiosios sociologijos nereikia: jų tikslai nėra tyrimų išdava. Jiems reikalinga patarnaujančioji sociologija.