PERMĄSTANT PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS POLITIKĄ: BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI
Daumantas Stumbrys
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Demografinių tyrimų institutas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
El. paštas: dstumbrys@gmail.com

 

Nagrinėjant psichoaktyvių medžiagų vartojimo keliamas problemas, dažniausiai diskutuojama apie neigiamas pasekmes visuomenės sveikatai. Lietuvos sociologų, demografų ir visuomenės sveikatos mokslo atstovų darbuose daugiausia dėmesio skiriama labiausiai paplitusių medžiagų – alkoholio ir tabako – vartojimui. Tyrimuose nagrinėjama Lietuvos gyventojų mirties priežasčių sociodemografinė diferenciacija, psichoaktyvių medžiagų vartojimo kultūra ir paplitimas. Tačiau Lietuvoje atlikta nedaug tyrimų, kuriuose nagrinėjamos neigiamos baudžiamosios justicijos pasekmės kriminalizuotų psichiką veikiančių medžiagų vartotojams.
Pranešime pateikiami sociologinių ir demografinių tyrimų, nagrinėjančių psichoaktyvių medžiagų kontrolės politiką, rezultatai. Pristatoma gyventojų mirtingumo ir kriminalinės statistikos duomenų analizė. Autorius remiasi britų psichiatro David Nutt psichoaktyvių medžiagų kontrolės racionalizacijos koncepcija. David Nutt teigia, kad socialinės kontrolės priemonės, taikomos psichoaktyvių medžiagų vartotojams, turi atitikti psichoaktyvios medžiagos vartojimo keliamą žalą.
Remdamasis pranešime išdėstytais argumentais, autorius siūlo permąstyti dabartinę psichoaktyvių medžiagų kontrolės politiką. Naujausiais moksliniais tyrimais pagrįsta racionali psichoaktyvių medžiagų kontrolės politika gali užtikrinti pagrindinių šios politikos tikslų įgyvendinimą: mažėjantį psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir mažėjančias neigiamas socialinės kontrolės priemonių taikymo pasekmes.