Socialinio pažinimo poveikis tiriamam objektui. Neįgalaus vaiko socializacija: kas tai? E. Goffman. T. Parsons, A. Schutz
Jurgita Subačiūtė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
El. paštas: jurga507@yahoo.com

Neįgalieji – tai asmenys turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti tokiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje, lygiai su kitais žmonėmis (Neįgaliųjų teisių konvencija: 2006). Sąvokoje iškart primetama tai, kad neįgalieji susiduria su socializacijos ir socialinės atskirties problemomis, o apibrėžime jie įvardijami kaip „tokie“ t.y. „kitokie“. Šiuo atveju „neįgaliojo“ sąvoka reikalauja korekcijos akcentuojant tai, jog negalia gali, tačiau neturi trukdyti jiems visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais žmonėmis.
Analizuojant neįgalaus vaiko socializaciją, pasirinktos kelios sociologijos teorijų kryptys. Žiūrint iš socialinio funkcionalizmo: T. Parsons‘o socialinio veiksmo teorinės perspektyvos, prieiname išvados, kad vaiko socializacijos procesą apibrėžia biologiniai, psichologiniai, socialiniai ir kultūriniai faktoriai, bei jų tarpusavio sąveika.
E. Goffman‘o stigmų teorija akcentuoja, kad jausdamiesi „kitokiais blogąja prasme“ negalios ištikti vaikai vengia socializacijos procesų, pasiduoda savi-stigmatizacijai. Aiškinant šį reiškinį iš  E. Goffman‘o dramaturginės teorijos spektro, galime teigti, jog neįgalaus vaiko socializaciją lemia jo atliekamas socialinis vaidmuo t.y. savęs, kaip neįgaliojo suvokimas ir pateikimas „publikai“ – visuomenei.
Negalios ištikto vaiko socializaciją įtakoja begalės veiksnių, kylančių tiek iš paties vaiko, tiek iš jį supančių visuomenės institutų, bei jų ir juose veikiančių veikėjų tarpusavio sąryšio. Tik kokią teoriją reikėtų taikyti, norint atskleisti kaip keičiasi vaikas, o gal jau suaugęs žmogus jaučiasi tada, kada pranyksta visos stigmos, miršta jo paties „savi-stigmatizacija“, kai jis pradeda jaustis „tokiu kaip visi“ -„socialiu žmogumi“? Kiek vaikystėje įgyta ar įgimta negalia įtakoja jos psichologinį nešiojimąsi jau suaugusio vaiko gyvenimui?