Savaime suprantama“ teisė turėti vaikų: socialinių privilegijų refleksija
Lina Šumskaitė
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras, jaun. mokslo darbuotoja
El. paštas: lina.sumskaite@gmail.com

Vaida Tretjakova
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras, jaun. mokslo darbuotoja
El. paštas: vaida.tretjakova@gmail.com

Balso suteikimas marginalizuotoms grupėms nagrinėjant jų padėtį visuomenėje yra įprasta sociologams praktika. Tačiau feministinė standpoint teorija teigia, kad marginalizuotų grupių situacijos tai  iš esmės nekeičia, jei nemėginama įvardinti dominuojančių socialinių grupių turimų privilegijų. Dominuojančioms socialinėms grupėms priklausantys individai paprastai nėra linkę reflektuoti savo socialinės padėties ir turimas privilegijas kitų grupių atžvilgiu priima kaip savaime suprantamas. Tai sudaro sąlygas socialinių nelygybių reprodukavimui. Sociologo vaidmuo šioje situacijoje būtų socialinių normų de-natūralizavimas įvardinant esamas socialines privilegijas ir padarant jas matomas dominuojančių grupių atstovams. Standpoint teorija taip pat įpareigoja tyrėją kritiškai įvertinti savo paties poziciją analizuojamų socialinių grupių atžvilgiu, reflektuojant akademinę privilegiją/ atsakomybę pasirinkti tyrimo objektą ir kalbėti tiriamųjų vardu.
Remiantis 30 pusiau struktūruotų interviu su 18-34 metų vyrais[1] apie vyriškumą ir tėvystę pranešime analizuojamos jų turimos, bet nereflektuotos, socialinės privilegijos, suteiktos lyties, socio-ekonominės padėties, seksualinės orientacijos. Ypatingai šios privilegijos išryškėja nagrinėjant vyrų vertinimus dėl savo galimybių ir kitų vyrų teisės rinktis, kada, kokiomis aplinkybėmis ir kiek (ar apskritai) turėti vaikų. Taip pat aptariamas tiriamos grupės „privilegijos nekalbėti“ (privilege of silence) (Wildman & Davis, 2000) poveikis tyrimo rezultatams, pasireiškiantis tiek nenoru dalyvauti tyrime, tiek atsisakymu atsakyti į kai kuriuos tyrimo klausimus. Pranešime taip pat reflektuojama tyrimo vykdytojų pozicija.


[1] Tyrimas atliktas mokslininkų grupių projekto „Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys“ (Nr. MIP-005/2013) metu. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.