Medikalizacijos raiška Lietuvoje : vaistų vartojimo modeliai ir strategijos
Miglė Bartuškaitė
Kauno technologijos universitetas, Sociologijos katedros doktorantė
El. paštas: miglebartuskaite @gmail.com

Sveikatos sociologų nuomone, medikalizacija yra vienas svarbiausių pokyčių, įvykusių  XX amžiuje (Conrad ir Schneider 1980).  Medikalizacija yra įvardijama  procesu, kurio metu nemedicininių problemų sprendimui pasiūlomas biomedicinis sprendimas, įvardijant biomediciniu susirgimu ar negalia. Sveikatos sociologai gana skeptiškai atsiliepia apie medicinos lauko transformaciją, ypatingai apie medikalizaciją (Conrad, 1992). Sociologai bandydami paaiškinti medikalizacijos atsiradimo priežastis, atskleidė sąlygas, aplinkybes, kuriose medikalizacijos procesas vystėsi. Auganti racionalizacija, sekuliarizacijos procesas Vakarų visuomenėse, augantis biomedicinos  mokslo prestižas-visa tai skatino medicinių sprendimo būdų taikymą socialinėm problemom.  medikalizacija perkeliama iš biomedicinos, medikų įtakos į rinką. Atsižvelgiant į galios balanso kitimą tarp medikų ir kitų susijusių institucijų, medikalizacijos procesas konstruojamas   biotechnologijų pramonės produktų  bei augančio jų vartojimo kontekste (Conrad & Leiter 2004).
Lietuvos vaistų kontrolės tarnybos paskelbtoje vaistų suvartojimo ataskaitoje pateikiami duomenys atskleidžia, kad trijų metų laikotarpyje ,t.y. nuo 2009m. iki 2012m., vaistinių preparatų suvartojimas, tenkantis 1000 gyventojų, pakito nuo 699 (2009m.) iki 989 (2012m.). Pateikiami duomenys  iškelia klausimus: ar augantis medikamentų vartojimas yra nulemtas lėtinių ligų skaičiaus augimo, prastėjančios visuomenės sveikatos ar tai nulemta kintančio požiūrio į sveikatą,ligą, aktyvaus  vaistų marketingo ar liberalėjančio medicinos lauko? Pasaulio Sveikatos Organizacija sveikatos sampratos apibrėžime įtraukia ne tik fiziologinę,bet ir socialinę dimensiją. Socialiniai indikatoriai ( lytis, amžius, gyvenamoji vieta, išsilavinimas ir pan.) veikia vaistų vartotojų elgsenos modelius. Kokios strategijos pasirenkamus gydantis sveikatos negalavimus  Lietuvoje ? Pasitelkiant reprezentatyvią  Lietuvos socialinių problemų stebėjimo apklausą ( ISSP-LT 2012m.), siekiama nubrėžti vaistų vartojimo strategijas, modelius bei elgsenos ypatumus.