GERIAUSIAS MAGISTRO DARBAS

Lietuvos švietimo institucijos, rengiančios sociologijos magistro kvalifikaciją įgyjančius studentus, kviečiamos pateikti geriausius jų institucijoje parengtus ir 2013 metais apgintus magistro baigiamuosius darbus (iki 3 darbų).

Darbų vertinimo kriterijai:
a) mokslinių tyrimų svarba ir vertė (aktualumas ir naujumas);
b) išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);
c) tinkamai pasirinkti tyrimo metodai;
d) tyrimo rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas;
e) darbo apipavidalinimas (aiškumas, taisyklingumas);
f) darbo originalumas.

Darbų vertinimo komisiją sudaro trys aktyvūs mokslininkai, priklausantys Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijoms, kurios nerengia sociologijos magistro kvalifikaciją įgyjančių studentų.
Darbus prašome pateikti elektroniniu formatu (PDF) iki liepos 1 d. konkursą organizuojančiai VDU Sociologijos katedrai, el. paštu: sk@smf.vdu.lt .
Konkurso rezultatai bus skelbiami LSD metinės konferencijos metu.

Iškilus klausimams dėl konkurso organizavimo prašome kreiptis į VDU Sociologijos katedros vedėją doc. dr. Mildą Ališauskienę, el.p. m.alisauskiene@smf.vdu.lt .